XXXII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Częstochowie na Jasnej Górze miało miejsce XXXII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa św. Jana Pawła II „Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje!
Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!
Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”, a tematyka obrad dotyczyła funkcjonowania szkoły w odniesieniu do wybranych aspektów funkcjonowania mediów, zwłaszcza elektronicznych. Chcąc podkreślić fundamentalne znaczenie prawdy w życiu narodowym, społecznym, szkolnym zaproszeni prelegenci przypomnieli rolę mediów, ale też zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa: manipulacje, zagrożenia – zwłaszcza w stosunku do dzieci i młodzieży.