Wymiana polsko – niemiecka (cz. 1)

3 kwietnia rozpoczęła się wymiana polsko – niemiecka ze szkołą Calvarienberg z Ahrweiler. Po dotarciu do celu nasi uczniowie zostali przywitani kwiatami przez swoich kolegów i koleżanki oraz ich rodziny goszczące. W czwartek, 4 kwietnia, po przywitaniu w szkole przez panią dyrektor i zwiedzeniu szkoły wszyscy uczestnicy wymiany udali się na wycieczkę do Bonn. Pierwszym punktem programu był dom, w którym urodził się Bethoven. Jak wszyscy wiemy, w młodym wieku stracił słuch i piękną muzykę, którą komponował słyszał w swoim wnętrzu. Następnie wraz z przewodnikiem grupa zwiedziła miasto (Uniwersytet Bonn, ratusz, rynek i bazylika). Pomimo deszczowej pogody dobre humory towarzyszyły wszystkim. Naszym licealistom towarzyszą p. Monika Liszka i s. Zuzanna Filipczak.