czwartek, 20.06.2024

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu namiary na Stowarzyszenie Przyjazna szkoła, z którą podpisaliśmy umowę. Cała zebrana kwota z 1% podatku będzie do wykorzystania przez nasza szkołę. Zbieramy te fundusze na remont budynku SP dla klas IV-VI.

W deklaracji PIT należy wypełnić:
numer KRS 0000031762
cel szczegółowy: 600000060629, Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Gdyby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się czegoś więcej – zapraszamy na stronę Stowarzyszenia: http://www.ps.org.pl/

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, www.ps.org.pl

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc!

Utworzenie w 2013r. pierwszej w naszym mieście katolickiej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Urszulańskich spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Rybnika i jego okolic. Jednakże decyzja ta pociągnęła za sobą konieczność generalnego remontu dwóch budynków należących do naszego Zgromadzenia. Pierwszy z nich, mieszczący się przy ul. Miejskiej 17 (po internacie) przeznaczony dla klas I-III (144 uczniów) dzięki ogromnemu wsparciu naszego Zakonu a także pomocy jaką otrzymałyśmy od wielu ludzi dobrej woli,  został wyremontowany i oddany do użytku już w sierpniu 2013r.

Aktualna prośba dotyczy dofinansowania remontu budynku przy ul Piłsudskiego1 (od 5 lat opuszczonego a wcześniej wynajmowanego przez sąd), w którym od września 2016r. mają podjąć naukę uczniowie klas starszych IV-VI. Remont ten wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na budynek szkolny z zapleczem sportowym. Zatem konieczne jest dostosowanie go do wszelkich obowiązujących norm, które są bardzo restrykcyjne i nieodzowne, by uzyskać zgodę władz oświatowych na użytkowanie przez szkołę.  Remont ten wiąże się z ogromnym nakładem finansowym wielokrotnie przekraczającym nasze możliwości.

Koszt całkowity kapitalnego remontu tego budynku na podstawie kosztorysów inwestorskich z I kwartału 2014 roku został oszacowany na 2 376 150,00 zł.

Dysponując 11 % powyższej kwoty 270 000,00 zł, zawierzając Opatrzności Bożej i polecając tę sprawę wstawiennictwu św. Józefa z dniem 20.11.2014r. rozpoczęłyśmy prace remontowe.

Nieustannie podejmujemy starania o pozyskanie na ten cel funduszy zwracając się do wielu firm i instytucji, stowarzyszeń.

 

Będziemy wdzięczne za każdy dar, który umożliwi nam wyremontowanie i adaptację budynku na potrzeby szkoły podstawowej.

Wdzięczne za zrozumienie trudnej sytuacji materialnej, w której się obecnie znajdujemy, zapewniamy, że o wszystkich Dobroczyńcach naszych dzieł apostolskich pamiętamy w codziennej modlitwie, a zwłaszcza w czasie mszy św. odprawianej każdego miesiąca w tej intencji.

Nr konta, na które można dokonać wpłaty z dopiskiem „na remont szkoły podstawowej”.

NR 70 1240 4357 1111 0010 5764 0663

Ofiarodawcom dajemy możliwość wglądu w  dokumentację projektową z kosztorysami
w siedzibie Zgromadzania w Rybniku przy ul. 3 Maja 24.

Podziękowania dla dobroczyńców

REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO

REMONT BUDYNKU SP DLA KLAS IV-VI (LUTY 2016)

REMONT BUDYNKU SP KLAS IV-VI (STYCZEŃ 2016)

REMONT BUDYNKU SP KLAS IV-VI (GRUDZIEŃ 2015)

REMONT BUDYNKU SP KLAS IV-VI (PAŹDZIERNIK 2015)

REMONT BUDYNKU SP KLAS IV-VI (SIERPIEŃ 2015)

WIĘCEJ REMONTÓW

Skip to content