Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

Obowiązkiem Rady Pedagogicznej jest m.in. klasyfikacja śródroczna, dlatego też nauczyciele naszej szkoły spotkali się dzisiaj na konferencji klasyfikacyjnej, by zatwierdzić wyniki postępów w nauce uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum.

Wszystkim, którzy uzyskali wyniki na miarę swoich możliwości GRATULUJEMY!