Druga Niedziela Adwentu – zadanie

Druga niedziela adwentu przypomina, jak ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani
w nawoływanie proroka znad Jordanu — Jana Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Bóg.
Dzisiaj zachęcamy do podjęcia zadania: zaśpiewaj z bliskimi pieśń adwentową!
Błogosławionej niedzieli!