Bowling, lody i spacer

W środę – 27 września – w słoneczne południe uczniowie z 2c LO ze swoim wychowawcą
s. Benedyktą Łaznowską skorzystali z tzw. „wyjścia integracyjnego klasy”. Czas spędzony na rozgrywkach bowling, smakowaniu lodów i spacerze po Kampus Park przyczynił się do pogłębienia wzajemnych relacji. DZIĘKUJEMY Pani Dyrektor Małgorzacie Dudek za zgodę na taki wypadzik.