Życzenia dla górników

2862

Od wielu dekad, 4 grudnia, w dniu w którym Kościół świętuje Uroczystość św. Barbary, na ulicach górniczych miast od wczesnych godzin rannych słychać było charakterystyczne dźwięki orkiestr dętych a kościoły i kaplice wypełniała brać górnicza.Tu i ówdzie niósł się męski, mocny głos -“Boże pomogej”!Dziś jest inaczej, spokojniej, mniej hucznie, ale żadne zmiany nie dotknęły tego przesłania.Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece każdego dnia kochani górnicy a święta Barbara czuwa, byście mieli tyle samo wyjazdów, co zjazdów.