Życzenia Bożonarodzeniowe

98

Bóg objawia nam swą miłość poprzez proste znaki i zwyczajną codzienność. Niech Nowonarodzony uczy nas odnajdywania sensu w naszym życiu. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas wezwaniem do tego, by dostrzegać miłość Boga w najdrobniejszych sprawach i wydarzeniach.

Dobrych Świąt, pełnych pokoju, pojednania i pokornej miłości. Miłości, która „nie szuka swego”, ale potrafi schylić się do biedy i słabości człowieka, który dzieli z nami wigilijny stół…

Łącząc się w modlitwie
Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej
wraz ze wspólnotą szkolną
Zespołu Szkół Urszulańskich
w Rybniku