Życzenia Bożonarodzeniowe

473

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (…) A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:  Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: “Bóg z nami”.  (Mt 1, 18 – 22,23). 

Bóg dotrzymuje obietnic, wypełnia dane nam słowo, które w Jezusie Chrystusie staje się Słowem Wcielonym. Dokonuje tego nie bez udziału człowieka – Maryi, Józefa … Bóg chce nadal wypełniać obietnice dane ludziom – potrzebuje do tego Ciebie i mnie.

Także dziś – jak kiedyś do Maryi i Józefa – „Bóg – Słowo puka do twoich drzwi. (…) Gdy śpisz i serce twe nie czuwa, odchodzi nawet nie pukając. Jeśli czuwa twoje serce, wtedy puka i prosi, byś Mu otworzył” (św. Ambroży).

Życzmy sobie nawzajem, abyśmy nie tylko w Boże Narodzenie, ale każdego ranka nasłuchiwali tego pukania i otwierali drzwi naszych serc, mówiąc: «Oto jestem, Panie, niech się dziś spełni we mnie i przeze mnie Twoje Słowo». Niech te życzenia dotrą do wszystkich, z którymi stykają się nasze drogi zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej