Zadanie adwentowe – piątek

Trwamy w bezpośrednim oczekiwaniu na Narodzenie Jezusa. Szczególnie zbliża nas do tego wydarzenia Maryja. Zatem, tak jak Ona uwierzmy, że uczestniczymy w wielkiej historii. Uwierzmy, że Bóg wybiera to, co dla świata jest mało atrakcyjne, że Bóg patrzy na serca pokorne, którymi pragnie zmieniać świat.
Z zaangażowaniem podejmijmy zadanie adwentowe dzisiaj: pomódl się za osobę z klasy, z którą masz trudną relację.