Z Przyrodą na Ty

14 marca 2018r. odbył się I etap VIII  Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego Z przyrodą na ty!. Zgłosiło się 37 trzyosobowych drużyn z 15 szkół z Rybnika i okolic.

Uczniowie rozpoczęli rywalizację od indywidualnego rozwiązywania testu, którego pytania dotyczyły zagadnień z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Do II etapu Konkursu zakwalifikowało się 10 drużyn z największą sumą punktów:

  1. Drużyny nr 10, 14, 15 oraz 16  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku
  2. Drużyna nr 21 ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach
  3. Drużyny nr 5 i 6 zZespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Rybniku
  4. Drużyna nr 8 ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku
  5. Drużyna nr 30 z Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku
  6. Drużyna nr 22ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku

Drugi etap odbył się 22 marca 2018r.

Drużyny miały do rozwiązania 10 zadań na stanowiskach, przy których ekspertami przedmiotowymi byli uczniowie II i III klas gimnazjum. Tym razem uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić czy potrafią działać w zespole, bowiem uczniowie wspólnie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, przeprowadzali chemiczne doświadczenia, badali zjawiska fizyczne i wykazywali się znajomością geografii Polski.
Na rozwiązanie każdego zadania mieli tylko 5 minut. Dźwięk gwizdka bezlitośnie oznajmiał koniec czasu
i konieczność przejścia do kolejnego zadania.

Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Jankowicach. Drugie i trzecie miejsce zajęły drużyny ze szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku.

GRATULUJEMY Zwycięzcom!