Wyprawa „Q” urszulańskiej edukacji

W uroczym miejscu – Kokotku k/Lublińca – od piątku do niedzieli trwał zjazd Przedstawicieli Oświaty Urszulanek Unii Rzymskiej. Nauczyciele – delegacje – z wszystkich urszulańskich placówek w Polsce spotkali się, by podjąć wyprawę „Q” odszyfrowaniu współczesnego kodu misji św. Anieli. Rozmowom, podejmowanym refleksjom towarzyszyło wiele pytań, m.in.:
Czym się kierować w pracy wychowawczej?
Czy Wychowanie Urszulańskie może być odpowiedzią na współczesne wyzwania pedagogiczne szkoły?
W jaki sposób formacja duchowa wspiera pracę wychowawczą?
Podejmowane tematy stały się dobrym początkiem zaangażowania w zmiany, w rozwój
i współtworzenie modelu wychowawczo-formacyjnego w naszych dziełach.