Wyniki Egzaminu Maturalnego

Kochani Maturzyści!

W dniu 11 sierpnia 2020 od godz. 08:00  na stronie: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20
zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

Maturzystów zapraszamy po odbiór świadectw w następującym porządku:

od godz. 12.00 – 13.00 – Absolwenci klasy 3a LO

od godz. 13.00 – 14.00 – Absolwenci klasy 3b LO

Po odbiór świadectwa należy się zgłaszać z dowodem osobistym. Odbiór świadectwa zdający potwierdza podpisem.

Odbiór świadectw odbywać się będzie w reżimie sanitarnym: Absolwenci muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos (lub przyłbicę), rękawiczki i własny długopis. Odległości między osobami nie mogą być mniejsze niż 1,5 m. 

Odbiór świadectw maturalnych jest też możliwy w późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu (czyli od godz. 8.00 do 14.00).