czwartek, 18.07.2019 -

Poniżej publikujemy listy podręczników, jakie obowiązywać będą uczniów Zespołu Szkół Urszulańskich w roku szkolnym 2018/2019:

 

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Podręczniki do klas trzecich gimnazjum oraz do klas szkoły podstawowej są zapewnione przez szkołę ze środków dotacji celowej. Rodzice nie kupują ich indywidualnie. Podręczniki będą wypożyczone przez uczniów w szkole na początku września.
Ze względu na podział na grupy pod względem zaawansowania – prosimy, by nie kupować w czasie wakacji podręczników do nauki języków obcych (klasy pierwsze LO).