Wyjazd uczniów do Hiszpanii

444

Zespół Szkół Urszulańskich realizuje program Erasmus Plus, temat projektu to Young Europeans practice Democracy co można przetłumaczyć jako Demokracja w rękach młodych Europejczyków. ZSU współpracuje ze szkołami z Niemiec (Erich Kastner Schule, Bochum) oraz z Hiszpanii (IES, Baranain).

W czasie realizacji dwuletniego projektu w każdej ze szkół odbyły się spotkania, w których uczestniczyli reprezentanci wszystkich trzech szkół partnerskich. Tym razem, w dniach 7-12 kwietnia, uczniowie ZSU Rybnik i EKS Bochum odwiedzili  szkołę IES Baranain w Hiszpanii. Podczas  różnorodnych warsztatów na terenie szkoły i Uniwersytetu Navarry w Pamplonie, uczestnicy spotkania pogłębiali swoją wiedzę na temat demokracji i nabierali praktycznych umiejętności wprowadzania jej w życie.

Dzięki oficjalnym spotkaniom z władzami miasta Baranain oraz z przewodniczącą Parlamentu Navarry w Pamplonie uczniowie  poznali w jaki sposób swoim zaangażowaniem mogą w przyszłości wpływać na  funkcjonowanie nie tylko swojego miasta czy kraju, ale również Europy i świata.

W mieszanych grupach hiszpańsko- niemiecko-polskich przeprowadzali m.in. debaty na temat strefy Schengen i ewentualnego jej zniesienia. Swoje wnioski przedstawili w budynku Parlamentu Navarry, tam też odbyło się demokratyczne głosowanie. Tym razem młodzi Europejczycy zdecydowanie poparli otwarte granice w obrębie strefy Schengen, umożliwiające swobodny przepływ osób wszystkich  narodowości.

Młodzi rybniczanie mieszkając w rodzinach hiszpańskich uczniów szkoły partnerskiej mieli okazję poznać codzienne życie swoich rówieśników, dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze Hiszpanii oraz doskonalić umiejętności komunikowania się w językach obcych. Wprawdzie wizyta w Hiszpanii się zakończyła, dobiega też końca realizacja tej edycji programu Erasmus Plus, jednak młodzi już planują kolejne spotkania i wszystko wskazuje na to, że zawarte przyjaźnie będą trwały dłużej niż realizacja projektu. W ten sposób zostaną przekroczone kolejne granice – tym razem czasowe.