„Wiwat, Maj, Trzeci Maj…!”

349

„Wiwat, Maj, Trzeci Maj…!”

W tym tygodniu czekają nas 3 dni, które będziemy świętowali razem z całą Polską. Z tej
okazji dziś w każdym budynku i na każdym poziomie nauczania odbyły się apele przybliżające nam historię, powstanie oraz znaczenie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Mówiliśmy o ludziach, którym zależało na trwaniu Rzeczpospolitej oraz zastanawialiśmy się, co tak naprawdę znaczą słowa: wolność, ojczyzna i naród.
Zapraszamy do galerii. 🙂