WAKACYJNY OBÓZ W TATRACH – ZAPISY

Ruszają zapisy na letni obóz wędrowny w Tatrach. Oferta skierowana jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, Wrocławiu oraz Poznaniu.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.
Najważniejsze z nich:
termin: 3 – 11 lipca 2024 roku
cena: 1800 zł
zapisy: wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości email na adres:
uksserviam@gmail.com (RYBINIK – LO – NAZWISKO, IMIĘ, KLASA, NR. TELEFONU)
Liczy się kolejność zgłoszeń: RYBINIK (30 miejsc) – zapisy do końca listopada
Organizatorem obozu w Zębie jest Uczniowski Klub Sportowy SERVIAM, którego jedną z głównych działalności statutowych jest organizacja wyjazdów.
Od 13 lat UKS SERVIAM zorganizował około 35 obozów rekreacyjnych cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
W minionym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy obóz międzyszkolny, zapraszając Wrocław do wspólnie spędzonego czasu. W tym roku swoje zaproszenie kierujemy również do uczniów z Rybnika.
Celem działalności UKS SERVIAM jest integracja, wspaniałe spędzanie czasu, rozwój psychofizyczny.
O dbałość i program wyjazdów odpowiadają urszulańscy nauczyciele, ludzie z pasją, oddani swojej pracy.