W Świecie Żywiołów

27 lutego w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku odbyła się III edycja  Międzypowiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „W świecie żywiołów”.  Gościliśmy uczniów gimnazjów, którzy w parach rozwiązywali zadania z zakresu chemii, fizyki, biologii, geografii i matematyki  dotyczące ognia.

Podczas trwania konkursu uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich  wykonywali  ciekawe laboratoryjne doświadczenia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Laureatami konkursu zostali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku:  Bartosz Poniewierka, Milan Wowra, Klaudia Jamicka i Piotr Maciejończyk oraz  Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach: Łukasz Pyszny i Paweł Nawrat.

Konkurs zakończyła interesująca prelekcja Pana Wojciecha Pilorza z Skywarn Polska („Polscy Łowcy Burz”), który przybliżył uczniom mechanizm i dynamikę  powstawania burz.

Zapraszamy do Galerii