W klimacie Paragwaju i Boliwii

Poobiedni czas świetlicowy w dzień św. Andrzeja był dla klas trzecich SP kontynuacją zajęć misyjnych. Tym razem do zatrzymania się na tej tematyce zaprosiła dzieci s. Wanda Kurczab SSpS,  która oddała swe serce w 23- letniej służbie misjonarskiej w Paragwaju i Boliwii.
W czasie spotkania z Siostrą dzieci m.in. poznały historię uzdrowienia pewnej dziewczynki chorej na raka dzięki dziecięcym modlitwom, niektóre hiszpańskie wyrażenia czy misyjne gadżety.  Uczniowie zadawali pytania, śpiewali piosenki  a we wspólnej modlitwie polecali Bogu wiele spraw i osób, także paragwajskie dzieci. W  taki sposób każdy z ochrzczonych może być misjonarzem.