VIII Edycja Międzypowiatowego Konkursu Języka Niemieckiego

366
oznor

W dniu 24 maja 2019  odbyła się  VIII Edycja  Międzypowiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, w tym roku dołączyli również uczniowie Szkół Podstawowych. Organizatorem konkursu był Zespół Szkól Urszulańskich i Centrum Usług Językowych „Albion” w Rybniku. Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, gramatyki oraz elementów wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 60 minut. Testy zostały ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka niemieckiego.

Przyznano:

  • dwie nagrody pierwszego stopnia (roczne kursy dowolnego języka w Centrum Usług Językowych Albion), uzyskali je: Michał Koterba oraz Robert Radaj
  • dwie nagrody drugiego stopnia (półroczne kursy dowolnego języka w Centrum Usług Językowych Albion), uzyskali je: Laura Musioł oraz Emily Zimończyk
  • dwie nagrody trzeciego stopnia, uzyskali je: Marta Pośpiech oraz Robert Wieczorek

Atrakcyjne nagrody  dla zwycięzców ufundowali:  Centrum Usług Językowych „Albion” oraz Instytut Goethego w Krakowie.

Zwycięzcom gratulujemy oraz zapraszamy na wręczenie nagród dnia 27 maja 2019, o godzinie 7.50 do Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.