Tydzień SERVIAM u średniaków i starszaków

Każdego dnia minionego tygodnia uczniowie klas 4-6 SP modlili się razem ze świętą Anielą reflektując nad jej słowami, a także dzielili się swoją realizacją Serviam w codzienności poprzez zaangażowanie w bycie dla innych. Przez cały tydzień mieli też możliwość wykonania pracy plastycznej, biorąc udział w konkursie „Złap rytm ze św. Anielą”. Angażując się w wykonanie prac konkursowych bardziej poznali Anielę i jej życie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Alicja Uherek z kl. 6A, która przedstawiła Anielę pielgrzymującą do Ziemi Świętej. Wyraziła to w oryginalny sposób łącząc Anielę z Duchem Świętym, który stał się dla niej Przewodnikiem na czas pielgrzymki (z historii jej życia wiemy, że na czas pielgrzymowania po Ziemi Świętej straciła wzrok).

 

Najstarsi uczniowie, czyli z klas 7-8 SP i Licealiści również modlili się razem ze św. Anielą i dzielili się swoim Serviam w codzienności. Uwieńczeniem tygodnia był piątkowy apel poranny, w czasie którego p. Anna Trella-Leśnik, nauczyciel naszej szkoły, podzieliła się swoim doświadczeniem bycia córką św. Anieli i udziałem w pielgrzymce do miejsc, w których żyła Aniela. Poza tym w ciągu całego tygodnia wykonywali też wspólną pracę plastyczną, kolaż: „Aniela zawsze aktualna”. Background przygotowali uczniowie z LO, natomiast postać Anieli wykleili ich młodsi koledzy z klas 4-6.

To był naprawdę Tydzień obfity w SERVIAM!