Tydzień biblijny 2020

135

Już w niedzielę 26.04. rozpoczynamy Tydzień biblijny.

W tym roku czytamy Ewangelię wg św. Mateusza.

Św. Paweł w Liście do Filipian zachęca byśmy trzymali się mocno Słowa Życia (por. Flp 2, 16) dlatego zachęcamy w tym tygodniu do spotkania przy Słowie Bożym. Może uda się Wam w tym tygodniu indywidualnie lub rodzinnie przeczytać część lub całą Ewangelię wg św. Mateusza. Poznawajmy Pana, bez tego nie będziemy z Nim w bliskiej relacji.

Zapraszamy zatem do czytania! Zróbcie zdjęcie przy Waszym czytaniu i podzielcie się z nami nadsyłając na adres religiamnosu@gmail.com

W tym tygodniu chcemy też zaprosić do dzielenia się Słowem Bożym.

Jak? “Podziel się Słowem” – Nagraj jak czytasz Twoje ulubione słowo z Pisma Świętego, możesz je napisać, zrobić zdjęcie i prześlij na podany wyżej adres. Czekamy na wasze zgłoszenia do czwartku (30.04.) Pod koniec tygodnia opublikujemy nasze wspólne dzielenie się Słowem, dla wzrostu i umocnienia wiary.

Do dzieła! Niech Słowo nas przenika i prowadzi!

Uprzejmie informujemy, że nadesłanie materiału równoznaczne jest ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku.