Trening Zastępowania Agresji

106

Trening Zastępowania Agresji (TZA) to znana w całym świecie metoda mająca za zadanie wspierać rozwój emocjonalny i społeczny. Więcej szczegółów dotyczących tego treningu można znaleźć na stronie: https://bieganowska.com/trening-zastepowania-agresji/
Pokusimy się jednak o opisanie tych najważniejszych jego cech poniżej.
Otóż Trening Zastępowania Agresji ma niezwykle duże zastosowanie w radzeniu sobie z wszelkiego rodzaju emocjami. Wśród nich możemy wyróżnić dumę, zaufanie, złość, zazdrość, radość, miłość, wstyd, smutek.
Dlaczego jednak tutaj o tym piszemy?
Instytucja szkoły spełnia niebagatelne zadanie w wychowaniu młodego człowieka. Niejednokrotnie jest to zadanie usłane wielkimi wyzwaniami. W konsekwencji jednak sprawia ono wszystkim ogromną satysfakcję.
Również w naszej szkole funkcja pedagoga szkolnego jest bardzo ważna i skupia się niejednokrotnie na doradztwie zawodowym oraz wsparciu ucznia w jego dążeniach, spełnianiu marzeń i realizacji jego planów na przyszłość. Dlatego Trening Zastępowania Agresji jako metoda i przebyte szkolenie w procesie kształcenia podyplomowego, jest nie tylko formalnością w pracy pedagoga szkolnego, ale umiejętnością wręcz obowiązkową.

Trening Zastępowania AgresjiPowinien on wiedzieć jakie procesy zachodzą u młodego człowieka, który dojrzewa do dorosłego życia.
Obserwując szkolenia jakie są proponowane pedagogom szkolnym, można wyróżnić te wykorzystywane w pracy z uczniami oraz takie, które służą budowaniu relacji z osobami dorosłymi, w tym rodzicami samych uczniów.

Co daje Trening Zastępowania Agresji ART?

Niezwykle ważne dla samej edukacji pedagogów w tej metodzie jest to, co może dać przeszkolenie w metodzie ART (Trening Zastępowania Agresji)?

  • kontrola własnej impulsywności,
  • kompetencje społeczne,
  • rozwijanie prospołecznego zachowania,
  • większe poczucie empatii,
  • wzmacniające relacje interpersonalne,
  • dojrzałe zachowania moralne
  • kształtowanie i wzmacnianie silniejszych relacji rodzinnych,
  • nieagresywne rozwiązywanie trudnych problemów,
  • nauka udzielania komunikatów wzmacniających oraz dawania informacji zwrotnych

Trening Zastępowania Agresji – gdzie można się przeszkolić?

Nie ma zbyt wiele szkoleń z tego zakresu na rynku krajowym. Szkolenie ART jest bardzo popularne na zachodzie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, krajach skandynawskich. Jednak w Polsce jest niewiele firm, które mają je w swojej ofercie szkoleniowej.
Z pewnością na pierwszy plan wysuwa się szkolenie realizowane przez Panią Cecylię Bieganowską, która oprócz szkoleń dla specjalistów tj. nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych i rodzinnych, ale również uczniów, rodziców, opisuje tą metodę oraz wszystkie komponenty wchodzące w skład TZA ART. Całą jej ofertę szkoleniową oraz dokładny opis tej metody można znaleźć na jej stronie internetowej dotyczącej właśnie Treningu Zastępowania Agresji oraz terapii, jaką pracuje ze swoimi pacjentami.