„Szkoła do Hymnu” 2022

Dzisiaj nasza szkoła, łącząc się ze wszystkimi szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi w Polsce, a także z placówkami polonijnymi, wzięła udział w akcji „Szkoła do Hymnu”. Punktualnie o godzinie 11:11, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, cała społeczność szkolna zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego (klasy 1-3 spotkały się w swoim budynku, klasy 4-6 w swoim, a najstarsi uczniowie odśpiewali go w swoich salach lekcyjnych).