Święto Patronalne szkoły – św. Urszuli

982

Przyrzekamy na sztandar nasz święty… –  wybrzmiały uroczyście słowa przyrzeczenia sztandarowego. 19 października obchodziliśmy w naszej rybnickiej szkolnej społeczności Uroczystość św. Urszuli, patronki wszystkich szkół urszulańskich. Mszy świętej przewodniczył ks. abp. Damian Zimoń. Podczas Eucharystii uczniowie klas I i VII szkoły podstawowej oraz najmłodsi licealiści złożyli ślubowanie. Uroczystość świętej Urszuli to także okazja, by podziękować siostrom urszulankom za ich obecność i apostolskie zaangażowanie, dzięki któremu nasza szkoła może się rozwijać. Takich wyrazów wdzięczności tego dnia było wiele. Ponieważ święto patronalne to święto nas wszystkich, po mszy świętej udaliśmy się na słodki poczęstunek.

Jak to się zwykło mawiać: Święta, święta i po świętach…. – życzmy sobie, by słowa przyrzeczenia, świadomość tego, że zostaliśmy powołani do rzeczy wielkich, mimo naszych słabości, dawały nam siły do pokonywania trudności każdego dnia, na wzór naszej mężnej patronki – świętej Urszuli.