Święto Niepodległości

11 listopada Święto Niepodległości

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Polsce. Z tej okazji obchodziliśmy w klasach 4-6 SP Dzień Patriotyczny. W ramach Dnia Patriotycznego uczniowie dowiedzieli się co to jest patriotyzm, czym różni się patriotyzm współczesny od dawnego. Uczniowie śpiewali piosenki patriotyczne, rysowali patriotę oraz wykonywali w grupach prace plastyczne związane z tematyką patriotyczną. Poniżej przedstawiamy prezentację i wspaniałe pracę uczniów wykonane w tym dniu.

Prezentacja – link