Świetlica u “Matki Bolesnej”

180

Świetliczanie z klas 3 A i B odwiedzili kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Historię kościoła przedstawił nam proboszcz – ks. Marek Noras. Dzieci dowiedziały się m. in. skąd wzięła się nazwa “Stary Kościół”, czyje relikwie znajdują się przy tabernakulum i jak wygląda kościół z wysokości ambony, a także skąd wzięła się figura św. Jana Nepomucena przed kościołem.