Spotkanie ze Słowem

Kolejne popołudniowo – wieczorne spotkanie dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej upłynęło pod znakiem Słowa Bożego kierowanego osobiście do każdego z nas w czasie Liturgii. Dzieci, do drugiego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego przygotowują się pod opieką s. Anny Kalecińskiej.