Spotkanie z rodzicami

19 stycznia 2021 (wtorek)
godz. 17.00 – Zebranie Rodziców uczniów kl. 1-3 SP (s. B. Stępniewska, wychowawcy)+ konferencja dla Rodziców (p. Justyna Kokot)

20 stycznia 2021 (środa)
godz. 17.00 –  Zebranie Rodziców uczniów kl. 4 -6 SP (p. M. Dudek, wychowawcy)+ konferencja dla Rodziców  (p. Justyna Kokot)

21 stycznia 2021 (czwartek)
– godz. 16.30, Zebranie Rodziców kl. 7-8 SP (s. H. Drożdżyńska) + konferencja dla Rodziców  (p. Justyna Kokot)
– godz. 18.00, Zebranie Rodziców LO (s. A. Duszyńska) + konferencja dla Rodziców (p. Justyna Kokot)

Wszystkie spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Konieczne informacje i link do spotkania Rodzice otrzymają za pośrednictwem Librusa do dnia 15 stycznia 2021.