Spotkanie absolwentów 1958-62

662

Wielebna i kochana Siostro Ines

Nie ma spotkań obojętnych, każdy rok pozostawia po sobie w sercu Boży ślad.

60 lat życia konsekrowanego Siostry Ines zbiega się z naszym 50 lat jubileuszem w szkole w Rybniku, które trwale zapisały się w księdze miłości.

Chciałybyśmy w naszym imieniu na ręce Siostry złożyć podziękowanie za szkołę życia w Rybniku, za każdy dzień, który kształtował nasze serca w kierunku Boga i szlachetności.

Dziękujemy za wielkie serce urszulańskie Sióstr, które były z nami przez wszystkie lata. Dziękujemy Matce Ines Smołka, Matce dyrektorce Bognie Sternickiej, Matce Przełożonej Ignacji Herman, Matce Agni Malczewskiej, Matce wychowawczyni Katarzynie Poll, a także osobom świeckim: prof. Marii Depta, prof. Macek, prof. Nowackiej i wszystkim którzy mieli z nami styczność, a nie zostali wymienieni.

Niech nasza miłość do nich pozwoli, żeby były z nas dumne, a my naszą obecnością i modlitwą jesteśmy razem z nimi. Słowa te nie są w stanie wypowiedzieć jaki Boży ślad miłości ukształtowały wymienione Siostry w naszym sercu.

Szkoda, że dzisiaj nie ma wśród nas większej części naszych koleżanek, którym stan rodzinny nie pozwolił uczestniczyć w tej uroczystości.

Życzymy Siostrze w tej skromnej, a zarazem wzniosłej uroczystości dużo zdrowia i Błogosławieństwa Bożego, by mogła Siostra jeszcze długo służy Panu Bogu. Zapewniamy Dom Urszulański o wierności i przestrzeganiu reguł stąd wyniesionych.

Kornelia Biolik Kucharzak           Teresa Bunij Zysek                     Urszala Juraszczyk Nowak

Joanna Stolorz Winkler              Zofia Szewczyk Bońkowska       Jadwiga Szymała Mizera

Krystyna Kowacka Kruk

Osoby nieobecne wśród nas:

Zofia Depta Tomecka          Janina Kubica Marek

Aniela Cupok Treska            Krystyna Perucka

Krystyna Malicka                  Anna Tymoczko

Gizela Przełożna                   Maria Orłowska

Zdzislawa Żwikiewicz

Kraków 03.06.2013