Spotkania przed Pierwszą Komunią Świętą

Dzisiaj zakończyliśmy cykl spotkań dla Rodziców Dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej.W czasie liturgii słowa usłyszeliśmy jedno z najważniejszych zdań. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J3,15).

Te słowa zostały skierowane do każdego do Nikodema, ale…
Tą prawdę, mówi Jezus każdemu z nas. Wiara daje nam pewność, że Bóg nas kocha,
bo nasz odkupienie zaczyna się od Bożej miłości.
Z ufnością czekamy na pierwsze spotkanie z Panem Jezusem obecnym w Eucharystii.