Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do SP

136
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone do odwołania.
Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.