czwartek, 14.11.2019 -

Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek dla absolwentów gimnazjum

Dokumenty i informacje dotyczące rekrutacji:

Na rozmowę kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi) dla których nasza szkoła jest szkołą I wyboru należy umówić się wcześniej: telefonując pod numer sekretariatu:  32 42 28 750.

Elektroniczny nabór – strona internetowa

Co nowego w naszym liceum?

Osiągnięcia naszych licealistów