Rekolekcje SP 7 day two

Środa, 08.03, drugi dzień rekolekcji wielkopostnych naszych siódmoklasistów. Dzisiejszym tematem była postawa miłosierdzia. Miłosierną miłość Boga do nas odkrywaliśmy w czasie Drogi Krzyżowej i Koronki do Miłosierdzia Bożego. Poznając historię „chleba św. Antoniego” i tworząc prace plastyczne na ten temat, uczyliśmy się od naszego Patrona postawy miłosierdzia względem bliźnich. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, kończącej dzień rekolekcyjny, przygotowaliśmy się do przeżycia sakramentu miłosierdzia Bożego. Przy okazji quizu wiedzy o św. Antonim, pracy w grupach i wspólnych modlitw wielu młodych ujawniło swoje talenty artystyczne i intelektualne. Korzystając z tych uzdolnień możemy stawać się coraz bardziej twórczymi w postawie miłosierdzia wobec drugich.