Projekt „Klasa z drewna”

Pomysł zorganizowania konkursu Klasa z drewna – już trzeciej edycji – jest inicjatywą Lasów Państwowych. Nasz szkolny projekt „Campus leśny”, podobnie jak projekty innych placówek, został zakwalifikowany i otrzymaliśmy środki na realizację zadań. Dzisiaj w naszej szkole gościliśmy Przedstawicieli Instytucji, z rąk których zostały wręczone promesy na realizację projektów. Dziękujemy za przekazane nam środki finansowe.

W ramach projektu zapraszamy m.in. do udziału w konkursie recytatorskim o tematyce przyrodniczej, do gry terenowej, zachęcamy do udziału w rodzinnym rajdzie rowerowym leśnymi ścieżkami. Po tych i wielu innych działaniach spodziewamy się wielu dobrych owoców, bo przecież tematyka leśna to wychowanie do pogłębiania wiedzy o lesie, szacunku dla przyrody, dbałości o ekologię, miłość do zasobów leśnych ojczyzny, wychowanie do zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, gospodarki zasobami leśnymi, przetwarzania zasobów drzewnych i wielu jeszcze aspektów. W ramach projektu na naszym terenie powstanie KLASA Z DREWNA na zewnątrz, w której będą się mogły odbywać zajęcia lekcyjne i świetlicowe.