Podsumowanie „MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ” dla klas 4 – 6 SP

Matematyczna Liga Zadaniowa trwała od września do maja bieżącego roku szkolnego. Do konkursu uczniowie mogli przystąpić na zasadzie dobrowolności. W konkursie wzięło udział 21 uczniów ze wszystkich klas: 4A – 7, 4B – 2, 5A – 3, 5B – 2, 6A – 2, 6B – 5

Każdego miesiąca były do rozwiązania 3 zadania z podziałem na poziomy klasowe, które były oceniane przez nauczycieli matematyki. W każdym miesiącu można było zdobyć maksymalnie 15 punktów, czyli w sumie 120 punktów.

Nagrody i dyplomy zostały przyznane za uzyskanie pierwszych 5 miejsc:

I miejsce 120 punktów (100%) – Franciszek Martyniszyn – Olenkiewicz – kl. 4B

II miejsce 114 punktów (95%) – Piotr Łach – kl. 5A i Emilia Steuer – kl. 6A

III miejsce 99 punktów (83%) – Hanna Głąbek – kl. 4A

IV miejsce 79 punktów (66%) – Szymon Zimoń – kl. 6A

V miejsce 77 punktów (64%) – Blanka Głąbek – kl. 4A

Pozostali uczniowie zdobyli od 57 do 6 punktów.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie oraz s. Zuzannie Filipczak, p. Agnieszce Kulas i p. Sabinie Paprotny za współpracę przy organizacji konkursu.