Podsumowanie Loterii Misyjnej

Serdeczne PODZIĘKOWANIE DLA KAŻDEGO kto włączył się w tegoroczną LOTERIĘ 🙂
Przypomnijmy od 24 do 26 października, w tygodniu misyjnym, trwała w naszym Zespole Szkół Urszulańskich modlitwa i LOTERIA Misyjna. Przygotowane przez s. Benedyktę Łaznowską i uczennice z 2c LO różnej wartości fanty przyniosły dochód 5765, 40 PLN. Kwota ta zostanie przekazana na edukację rówieśników w Kenii. Trwa jeszcze organizowanie adopcji na odległość.
Minął tydzień misyjny, ale nie mija nasz zapał aby SŁUŻYĆ w różnych sytuacjach i okolicznościach życia. I TO JEST PIĘKNE! Niech będzie uwielbiony Bóg w świętych swoich.