Piknik rodzinny 2019

898

Witomy Wos piyknie, rechtorów, rechtorki,
Szykownych szkolorzy, urocze szkolorki,
Mamulki i łojców i omy i ciotki
Całe familije tyj naszej czelotki.
Dziś nasze Siostrzyczki łotwarły łogrody
I proszom serdecznie do richtig przygody.
Co tam wymyślyły, zaro Wom to powiem,
Musza się to ino połonaczyć w gowie.
Zatym posłuchejcie starzi i młodzioki,
Ci gibcy jak błechy, wolni jak ślimoki,
Pogrocie sam w fuzbal i se potańczycie,
Na płachcie malunki piykne porobicie,
Łobejrzicie tyatr, tor przeszkód poznocie,
A jak Wom się zmierznie, to se poklachocie.
Jak zaś nom zymdleje jako piykno frela
Co mosz wtedy zrobić, pokoże pan Trella.
Nauczcie się gibko, co to szlojdry, szkloki,
A my posprowdzomy jaki z Was Ślonzoki.
Kery je spokojny i mo mondro gowa
Na tego sam czeko rozgrywka szachowa.
Czas Wom tu przeleci, choby w łoka mgniyniu,
Kery bydzie zdechlok, niech se lygnie w ciyniu.
Wczas piźnie na drugo, w gowie myśl Cie klupnie,
Z Bogiym dobrzi ludzie, cza ciś ku chałupie.

I wszystko to już za nami,
minyły cuzamym zajyncia,
zostały nom na pamiontka,
w klipsaparacie zdjyncia.
A nie byloby tego,
co my sam wszyscy przeżyli,
kieby prawdziwe kamraty,
nos w tym nie wspomożyli.
Dziynkujymy Wom piyknie,
Bóg zapłać zocni ludzie,
dyć to robota samymu,
to idzie jak po grudzie.
Za rok zaś jak Pon Bóczek,
klepnie nom na to zgoda,
przeżyjymy zaś razym,
blank nowo, gryfno przigoda.