Ogłoszenie związane z upałami

314

Dyrekcja Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, na podstawie zalecenia S. Danuty Alickiej (zgodnie z § 18. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6 poz. 669 ze zmianami) – przedstawiciela Organu Prowadzącego szkołę, skraca w dniach 13 i 14 czerwca 2019r. (czwartek i piątek) zajęcia edukacyjne do 30 minut. Jednocześnie informuję, że wszyscy uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę w normalnym czasie pracy szkoły.
s. Arleta Duszyńska