Krzyżówka jubileuszowa

Laureaci konkursu:

– Jakub G. 8b SP
– Karol Z. 8b SP
– Kinga W. 2a LO
– Jakub K. 7b SP
– Maja M. 5b SP
– Rozalia S. 2a LO
– Piotr Ł. 4a SP
– Patryk Z. 2a SP
– Adam S. 6a SP
– Barbara M. 3b SP
– Oliwer K. 2b SP
– Sebastian K. 5b SP
– Julia W. 6b SP
– Błażej W. 8b SP
– Artur S. 6a SP
– Anna S. 1b LO
– Olga J. 2a SP
– Katarzyna P. 5b SP
– Szymon Z. 5a SP

Krzyżówka, która mobilizuje nas do zapoznania się z historią rybnickich Urszulanek – blankiet

Wypełnione blankiety przynosiliśmy do biblioteki do czwartku, 1 czerwca 2023