nowe konkursy

685

Zachęcamy do udziału w konkursie o patronach roku 2022

Wypełnione blankiety do tzw. “dużej biblioteki” do poniedziałku, 10 października

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza do udziału w konkursie na plakat promujący wybrany zabytek województwa śląskiego: regulamin, plakat