Nabór wniosków w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż od 23 września 2019 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 625 szczególnie uzdolnionym uczniom/uczennicom w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 25 października bieżącego roku.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl

Mając na względzie zasięg podejmowanych działań promocyjnych oraz wspólny cel jakim jest rozwój edukacji w regionie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji na temat przedmiotowego projektu wszystkim zainteresowanym osobom oraz o zamieszczenie informacji o powyższym projekcie na stronie internetowej Państwa szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Kubica

Podinspektor

Referat Realizacji Projektów

Regulamin