MISJA – podejmij wyzwanie

Dnia 13 marca, klasy 4-7 SP rozpoczęły swoje wielkopostne rekolekcje. Ksiądz Dominik Truchan, salwatorianin, absolwent SP urszulanek w Krakowie, wprowadził uczniów w temat misji i bycia świadkiem Jezusa. Po pierwszym dniu zapłonęły już pierwsze misyjne iskry.