Międzyszkolny konkurs plastyczny Jan Paweł II – Ilustracja do cytatu

150

Do poniedziałku, 17 lutego czekamy na prace konkursowe

Forma pracy: ilustracja do cytatu – wypowiedzi Jana Pawła II wykonana dowolną płaską techniką formatu A3 (strona z bloku rysunkowego) zawierająca tekst wybranego cytatu

Więcej informacji na stronie