Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – SREBRO!

Julek Pardej z klasy 1A zdobył srebrny medal za swoją pracę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym. Konkurs organizowany był przez PENTEL, tematyka prac dowolna a konkurs skierowany do dzieci od 3 do 15 lat. Gratulujemy sukcesu!

Prezentujemy pracę i życzymy dalszego rozwoju!