Międzynarodowy Dzień Ziemi

Na całym świecie 22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu różne organizacje przeprowadzają szereg akcji, których celem jest promowanie ekologicznych postaw. Również w naszej szkole, ekologiczne święto przypominające o potrzebie ochrony środowiska obchodziliśmy dzisiaj.

Świętowanie rozpoczęło się od apelu porannego przygotowanego przez klasę 2A, w którym uczestniczyły wszystkie klasy 1-3 SP. Podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych uczniowie musieli poradzić sobie z zagadkami i różnymi zadaniami z zakresu ekologii, ochrony przyrody i potrzeby dbania o całe nasze środowisko. Wśród różnych zadań nie zabrakło wesołych zabaw ruchowych. A oko wszystkich cieszyła w świetlicy Fabryka Recyklingowa. Uczniowie wykazali się kreatywnością: pojawiły się roboty, lalki, samochody, zwierzęta, a to wszystko wykonane z butelek, kartonów i wielu innych niepotrzebnych już materiałów!