Laureaci konkursu: Czego nie lubi książka?

274

Julia Skrzypiec z drugiej klasy SP jest laureatką drugiego miejsca w konkursie o zasięgu regionalnym.

Wyróżnienia w tym samym konkursie uzyskali: Antonina Żukowska, uczennica klasy trzeciej SP (laureatka szeregu konkursów plastycznych) oraz tegoroczny maturzysta: Marek Fojcik

Gratulacje!!