Konkurs – mapa myśli

Konkurs dla uczniów ZSU. Notatka graficzna najlepiej w formie mapy myśli ilustrująca temat:

Jakie Twoim zdaniem cechy powinna mieć
idealna szkoła?

Czego brakuje w szkole, do której uczęszczasz, by stała się idealną?
Jakie dobre cechy w naszej szkole widzisz? Co warto zmienić?

Prace formatu A4 podpisujemy na odwrocie imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy. Prace dostarczamy do biblioteki lub do specjalnego pudełka przy portierni do poniedziałku, 1 marca 2021. Zeskanowane prace można przesłać na adres: gabriela.bonk@gmail.com.

Za udział w konkursie – uwaga pozytywna (za aktywność).

Dla najlepszych prac przewidujemy nagrody i wyróżnienia. W ocenie będzie brana pod uwagę estetyka i zgodność z tematem.