Kongres Samorządowy

4 czerwca – nasi uczniowie mieli okazje wziąć udział w Kongresie Samorządowym organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta. Wzięli oni udział w panelu dyskusyjnym którego głównym tematem była „Szkoła na miarę XXI wieku”. Przedstawili oni prace naszego samorządu uczniowskiego, a na zakończenie odbyły się warsztaty na temat autoprezentacji i wolontariatu. Dziękujemy bardzo za zaproszenie!