Kalendarz adwentowy

W tym roku zapraszamy do wspólnej drogi adwentowej z Maryją, od której uczymy się ważnej dla naszych Urszulańskich Szkół postawy Serviam – będę służył.

Na każdy dzień przygotowane zostało Słowo z Liturgii Eucharystii, komentarz, który nagrali uczniowie Szkół z Lublina, Krakowa, Poznania, Rybnika i Wrocławia. Zapraszamy także do refleksji nad drogą Serviam i modlitwy do Maryi i św. Anieli. Bądźmy razem w oczekiwaniu na przyjście Pana.

Wszystkim zaangażowanym w tworzenie kalendarza bardzo dziękujemy!